Korešpondenčná a fakturačná adresa:

SPORTEAM s.r.o.
Pribišova 3
841 05 Bratislava
IČO: 46 878 513
DIČ: 202 364 4249
IČ DPH: SK202 364 4249

E-mail: info@kjuut.sk


Spoločnosť je zapísaná v OR okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka 85456/B


Bankové spojenie:

Slovenská sporiteľňa
IBAN: SK29 0900 0000 0050 3588 6983
BIC SWIFT kód: GIBASKBX


Adresa na zasielanie reklamácií:

SPORTEAM s.r.o.
Pribišova 3
841 05 Bratislava

- na adrese sa nenachádza kamenná predajňa a nie je možný ani osobný odber.


Orgán dozoru:

Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj
Bajkalská 21/A, P. O. BOX č. 5, 820 07 Bratislava
Odbor výkonu dozoru
tel. č. 02/58 27 21 72, 02/58 27 21 04
fax č. 02/58 27 21 70

Kontaktujte nás

voliteľné